Werking

Voor wie?

In eerste instantie gaat het om organisaties uit de non-profitsector die beschouwd worden als essentieel (publiek, sociaal, gezondheid) en waar mensen komen die onder het label vallen.

Welke voordelen?

Het Kids friendly-label heeft heel wat voordelen voor de kandidaat-structuren:

  • Het welzijn van het publiek en het personeel verbeteren;
  • Een pionier zijn op het vlak van onthaal en inclusiviteit en op die manier het imago en de zichtbaarheid van het etablissement verbeteren;
  • Gratis begeleiding om de bestaande manier van werken op te waarderen en te bekijken waar kansen zitten op verbetering op het vlak van opvang van (eenouder)gezinnen.

Wanneer?

De deadline voor het indienen van een kandidatuur is 31 oktober 2024.

Werking

6 Stappen om het label te krijgen

1

Gratis optionele begeleiding

De begeleiding is een optionele stap, maar we raden dit wel sterk aan om uw kans om het label te krijgen, te vergroten. Tijdens dit proces bekijkt een expert ter zake samen met u welke normen en praktijken uw etablissement al toepast (diagnose) en wordt er een actieplan opgesteld zodat u aan de vereisten van het label kunt voldoen.

2

Implementatie van eventueel ontbrekende normen

Om het label te krijgen, moet aan minstens 50% van de criteria die op uw structuur van toepassing zijn, voldaan zijn.

Voor u uw kandidatuur indient, implementeert u de normen die tijdens de diagnosefase ontbraken, zodat u de vereiste quota behaalt.

De signalisatie is een belangrijk punt voor heel wat criteria. Op vraag zijn specifieke pictogrammen per criterium gratis beschikbaar.

3

Indienen van het kandidaatsdossier: 31 mei 2024

U bent klaar? Tijd om uw kandidatuur in te dienen via het online formulier.

De bewijsstukken worden ingediend bij de controle.

4

Controle van het dossier

U heeft uw kandidatuur ingediend. Nu wordt een datum voor een audit overeengekomen tussen de structuur en de controleorganisatie. Die gebeurt volledig ter plaatse. De meeste criteria sluiten aan op de inrichting van de lokalen.

De administratieve bewijsstukken worden op de dag van de controle bekeken.

5

Toekenning van het label door een jury

Het controleverslag wordt voorgelegd aan een jury die bestaat uit verschillende structuren die actief zijn in de sector waarvoor het thema ‘Kids friendly’ van toepassing is. Deze jury evalueert de ingediende dossiers op basis van referentienormen.

De organisaties die het label krijgen, staan op de website van Kids friendly. Zij krijgen een Kids friendly-sticker die ze op de deur of het raam kunnen aanbrengen, en een affiche waarop het label wordt voorgesteld.

Zij worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse ceremonie die de nieuwe structuren die het label hebben gekregen, in het zonnetje zet.

Om ervoor te zorgen dat alle criteria gedurende de hele geldigheid van het label toegepast worden, kunnen onverwachte controles uitgevoerd worden. Worden de criteria niet gerespecteerd, dan wordt het Kids friendly-label ingetrokken.

6

Het label is 3 jaar geldig

Het Kids friendly-label is 3 jaar geldig. Daarna dient de structuur een nieuwe aanvraag in volgens dezelfde procedure als de eerste aanvraag.

Wie kan het label aanvragen?

In eerste instantie kunnen alleen structuren uit de non-profitsector die essentiële diensten aanbieden aan de burgers, zich kandidaat stellen. Bijvoorbeeld:

  • openbare diensten, zoals een dienst bevolking van eengemeente, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn(OCMW), een loket voor regionale administratie …
  • verenigingen uit de sociale sector, zoals een centrumvoor algemeen welzijnswerk, een vereniging voorsocioprofessionele re-integratie, een vereniging voor integratievia huisvesting .

Deze etablissementen moeten zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.

Recherche

Zoek op