Begeleiding

Als u het Kids friendly-label aanvraagt, kunt u zich gratis laten begeleiden voor u uw kandidatuur indient.

Met deze begeleiding kunt u een diagnose van de normen en praktijken maken die u reeds toepast en een actieplan opstellen waarmee u kunt voldoen aan de eisen van het label.

Zodra dit actieplan is geïmplementeerd en als u vindt dat u de normen in vergelijking met het referentiemateriaal voldoende naleeft, kunt u uw dossier indienen en het label aanvragen.

Deze begeleiding is optioneel, maar wel sterk aangeraden. Als u van mening bent dat uw structuur al klaar is om het label aan te vragen en dat ze voldoet aan alle normen, dan kunt u uw aanvraagdossier voor het label rechtstreeks invullen.

Wanneer de aanvraag is ingediend, neemt het begeleidingsteam zo snel mogelijk contact met u op om een eerste ontmoeting te regelen bij u op kantoor.

Betrokken structuur

Directie (persoon die gemachtigd is om de structuur te binden bij het verkrijgen van het label)

Referentiepersoon voor het label

De informatie die met dit formulier wordt verkregen, zal worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het Kids friendly-label en zal zonder uw toestemming niet met derden worden gedeeld. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, raadpleeg dan de pagina met het beleid van het label ter bescherming van de priv├ęlevenssfeer.

Recherche

Zoek op